מחקר שנערך ע"י פרופ' פנינה קליין ז"ל באמצעות המערכת האינטראקטיבית שפותחה ע"י "אמות חשיבה"

פרופ' פנינה קליין ז"ל, שימשה פרופסור מן המניין בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר אילן, ראש התוכנית ללימודי התפתחות הילד ומנהלת מרכז בייקר לחקר ילדים עם קשיי התפתחות. פרופ' קליין חברת המועצה להשכלה גבוהה מ-2002, ובעבר שימשה יושבת ראש הוועדה לחקר הגיל הרך של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

מייסד "אמות חשיבה", שימש כמרצה באוניברסיטת בר אילן, במסגרת בית הספר לחינוך המסלול לגיל הרך, לתואר ראשון, בנושא הטמעת טכנולוגיות חינוכיות במוסדות חינוך.

המערכת האינטראקטיבית לגיל הרך ולבעלי צרכים מיוחדים שפותחה ע"י "אמות חשיבה", הועמדה לרשותה של פרופ' קליין ז"ל, לשימוש במחקר השוואתי מקיף, בין ילדים שאובחנו כבעלי פיגור ובין ילדים מחוננים, במרכזו, הפנמת ויישום מיומנויות למידה ורכישת, כישורי חיים.

במהלך המחקר עוזרות מחקר של פרופ' קליין ז"ל ומנחות פדגוגיות של "אמות חשיבה", עקבו אחרי הילדים משתי קבוצות המיקוד הן במהלך הפעילויות הלימודיות באמצעות המערכת במסגרות החינוכיות בהן למדו באופן סדיר והן, במהלך שימוש במערכת בביתם של הילדים.

מערכת קליין

מערכת הלמידה האינטראקטיבית הראשונה בעולם לגיל הרך שפותחה ע"י "אמות חשיבה". המערכת שווקה ב – 42 מדינות ב – 20 שפות

המדדים שהוגדרו ונבחנו במהלך המחקר, הושוו לקבוצות יעד נוספות של תלמידים בעלי יכולות זהות, שלמדו במסלול מקביל, ללא שימוש במערכת הלמידה האינטראקטיבית הייעודית שפותחה G"י "אמות חשיבה" ובפרק זמן זהה. מסקנות המחקר, הצביעו באופן בולט על היתרונות המשמעותיים בשיטת הלמידה שפותחה ע"י "אמות חשיבה", לעניין צמצום הפער בצורה ניכרת ביותר, בין הקבוצות, בכל הקשור להפנמת ויישום מיומנויות למידה.

תוצאות המחקר מצביעות, על היתרון העצום בשיטת הלמידה הרב שלבית הייחודית, המאפיינת את הפעילות במערכת האינטראקטיבית שפותחה ע"י "אמות חשיבה" הכוללת:

  • למידה פרונטלית – באמצעות העזרים המוחשיים.
  • למידה אבסטרקטית – לומדה חכמה/מחשב.
  • העברה מדו מימד למוחשי וההיפך – עזרים + מחשב.

שיטת הענקת המשובים הרב שכבתית בתהליכי הלמידה במערכת, הוכחה בתוצאות המחקר, כשיטה היעילה ביותר, בהגברת מוטיבציית הלמידה, חיזוק הביטחון העצמי והעצמת יכולת ההפנמה.

פרופ' קליין ז"ל הציגה בכנס ביפן את תוצאות המחקר.

השיטה הייחודית שפותחה ע"י "אמות חשיבה" משולבת בעשרות אלפי מערכות שנמכרו ועדיין נמכרות בעולם, בעשרות מדינות, המותקנות במרכזים הייעודים שפותחו שמטרתם, פיתוח גאונות ואינטליגנציה, אצל ילדים.