תמר – תקשורת לא מילולית – שפת הגוף   

במסגרת עיצוב ואפיון סדנאות ומפגשים ייעודיים למנהלים "אמות חשיבה" פיתחה סדנא לפיתוח תקשורת לא מילולית – שפת הגוף המיועדת למנהלים בדרגים שונים.

האמצעים הייחודים המשולבים בפעילויות המגוונות המוצעות ע"י "אמות חשיבה", מאפשרים להמחיש את חשיבות ההבנה של התקשורת הלא מילולית המועברת בחיי יום יום והשפעתם על הצלחת המנהל במילוי תפקידו.  

במהלך הסדנא מוענקים למשתתפיה כלים ליצירת תקשורת אפקטיבית חיובית, תורמת, הן ברמה פנים וחוץ ארגונית והן במגע היום יומי עם: לקוחות, עמיתים, מנהלים וכפופים.

הסדנא מיועדת למנהלים בדרגים שונים, ונבנית בהתאם לצרכיי הארגון תוך שימת דגש על מטרות, נושאי העל והתובנות הבאות:

 • הבנת השפעת המסרים הבלתי מילוליים בתהליך התקשורת הבינאישית
 • גורמים המשפיעים על אופי התקשורת הלא מילולית
 • מרכיבי התקשורת הלא מילולית
 • גורמים המשפיעים על אופי התקשורת הלא מילולית
 • הגוף ככלי – חלקי הגוף ותפקידם
 • שפת הגוף ותפקידה בעבודה

 האמצעים המוחשיים הייעודים באמצעותם מועברת הסדנא:

 • חומרים לפעילות מקדימה – היכרות/גיבוש
 • מצגת אינטראקטיבית
 • לוחות פעילות, כרטיסיות הבזק ופעילויות ואמצעים תלת ממדיים מגוונים
 • סרטון

 כלים תיאטרליים:

הפעילות בסדנא משולבת עם במאי/ מנחה קבוצות בעל ניסיון רב בתחום ההדרכתי, התורם בשילוב המנחה המקצועי של החברה והאמצעים הייחודים, כלים מעולם התיאטרון הכוללים: משחק תפקידים, חילוף זהויות הומור ותקשורת בינאישית. החוויה הכוללת בה נעשה שימוש בכלים שלובים ייחודים אלו, תורמת למשתתפים/מנהלים הגברת המודעות לשימוש מושכל ונכון בשפת הגוף ככלי ניהולי להאצת המוטיבציה אצל העובד, בהסרת חסמים והגברת המוטיבציה, התורמים להבניית השינויים והשיפורים שלו ברמה אינדיבידואלית.

השיטה הייחודית בהעברת הפעילויות, מחברת בין נושאי הסדנא המוגדרים, בצורה אינטגרטיבית טבעית ומאפשרת למנחה/ים העברת החומר, ההכוונה והענקת המשוב לאורך כל זמן הפעילות, תוך כדי שמירת מתח חיובי ועניין רב אצל המשתתפים.   

צפייה/מעקב ומשוב:

 • משוב ב"זמן אמת"
 • במהלך הפעילות מוענק למשתתפים משוב מעודד, מקדם ומסכם בהתאמה להתקדמות
 • בשלבי ביניים בפעילויות מוקנה משוב מסכם לפרק המועבר ובמקביל, מועברות תובנות מהפעילות בהתאמה למטרות המוגדרות
 • משוב מסכם ותובנות מוענקים למשתתפים, בסוף הסדנא
 • משוב מסכם לארגון:
 • במהלך הפעילויות נציג החברה צופה, עוקב ומתעד את הפעילויות של המשתתפים כקבוצה וכפרט
 • ייבחנו צרכים ייעודים שיתבקשו ע"י הארגון
 • סיכום ומשוב מסכם מועבר לארגון