משרד החינוך והתרבות בישראל 

Emblem_of_Israel.svg

במהלך עשרות שנות פיתוח ועשייה מרובה בתחום החינוך הטכנולוגי בישראל, זכו המערכות השונות והמגוונות שפותחו על בסיס הידע הפדגוגי והטכנולוגי הייחודי המופעל במערכות "אמות חשיבה", להערכה רבה במערכת החינוך בישראל, על כל מגזריה.

הלומדות והמערכות מיועדות לילדי גן, כיתות יסוד, חינוך למצוינות, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ועוד.

בתקופה במהלכה הופנו משאבים לתחום החינוך הטכנולוגי, מאות אלפי תלמידים בישראל, זכו ללמוד  ולהעשיר את עולמם באמצעות מערכות אלו שפותחו ע"י "אמות חשיבה", בנוסף למיליוני תלמידים ברחבי העולם.

עשרות לומדות ייעודיות ומערכות למידה אינטראקטיביות, אשר פותחו בידי הצוותים המקצועיים  –  מפתחי מערכות "אמות חשיבה" –  זכו במהלך השנים לתווי הערכה והפצה במערכת החינוך בישראל, על-ידי היחידה הארצית להערכת לומדות ותוכנות מחשב למערכת החינוך והאגף למדע וטכנולוגיה והמחלקה למחשבים במשרד החינוך והתרבות.

האישורים שניתנו, התייחסו לעובדה שמערכות "אמות חשיבה" ייחודיות ומשלבות פעילות לימודית הכוללת עזרים דידקטיים ייעודים ולומדות.

דוגמאות ללומדות והפעלות אשר קיבלו תווי הערכה והפצה למוסדות חינוך בישראל :

לומדות בתחום המתמטיקה – חשבון

 • מפות מתמטיקה
 • מבוך חשבון
 • יסודות החשבון

חשיבה ויצירה

 • פזלים
 • צבע
 • צייר לך פזל
 • צבע עם מילים

חשיבה ויצירה – מתמטיקה

 • השלם וחלקיו א'
 • השלם וחלקיו ב'
 • כוון ואות במרחב
 • מושגים מתמטיים תלת מימד
 • מושגים מתמטיים דו מימד
 • השלמת קוביות
 • דגם ומיקום במרחב
 • ריבוע ומשולש במרחב

חשיבה ויצירה חשבון, מיומנויות קוגניטיביות ומושגי יסוד

 • כיוון ואות במרחב
 • צייר לך מטריצה

נושאים כללים

 • גוף האדם
 • זהירות בדרכים

שפה

 • כיוונים עם אותיות
 • נקודות, קווים וצורות במרחב
 • לימוד אנגלית כשפה שנייה

נושאים מרכזיים שקיבלו תווי תקינה של משרד החינוך והתרבות המשולבים במערכת הלמידה K.I.Ducation שפותחה ע"י "אמות חשיבה" 

 • מדע
 • טכנולוגיה
 • העשרה לשונית
 • לימוד אנגלית
 • מושגים מתמטיים
 • תחבורה
 • זהירות בדרכים
 • לימוד מוסיקה
 • הבית
 • בעבודה
 • הנדסת המרחב
 • כישורי חיים
 • מדע ומעבדה
 • היגיינה ובריאות
 • חשמל
 • החיים על הגלובוס
 • בעלי מקצוע
 • פיתוח יצירתיות