רכס – מפגשים וסדנאות לעובדי עיריות/רשויות ארגונים

"אמות חשיבה" עיצבה מסלולי הנחייה חווייתיים, יצירתיים וייחודים לכל דרגי העובדים בעיריות, רשויות וארגונים מתוך ראיית צרכיי הארגון הכללי מחד וצרכיי העובד האינדיבידואלי, מאידך.

"אמות חשיבה" בעלת ניסיון ארוך שנים בהכשרת עובדי עיריות, רשויות וארגונים במכלול רחב של תחומים, ומבודלת בזכות הכלים הייחודים שהינה מציעה ללקוחותיה.

האמצעים המוחשיים הייעודים באמצעותם מועברת הסדנא:

 • חומרים לפעילות מקדימה – היכרות/גיבוש
 • מצגת אינטראקטיבית
 • לוחות פעילות, כרטיסיות הבזק ופעילויות ואמצעים תלת ממדיים מגוונים
 • סרטון

החוויה הכוללת בה נעשה שימוש בכלים שלובים ייחודים אלו, תורמת למשתתפים הגברת המודעות המאיצה את המוטיבציה אצל העובד, התורמת לשיפור מהותי בביצועיו במסגרת עבודתו  ברמה אינדיבידואלית. 

השיטה הייחודית בהעברת הפעילויות, מחברת בין נושאי המפגשים המוגדרים, בצורה אינטגרטיבית טבעית לאורך כל זמן הפעילות, תוך כדי שמירת מתח חיובי ועניין רב אצל המשתתפים. עיצוב התכנית הייעודית נעשה במשותף עם העירייה/הרשות/ארגון בהתאם ליעדים.

מפגש עובדי אגף הלוגיסטיקה והרכש עיריית פ"ת 2017

מנהלות לשכה בכירות

נושאים מרכזים (לדוגמא) שיועברו במפגשי מנהלות לשכה בכירות:

 • תרומתה של  מנהלת הלשכה להצלחה
 • טיפוח מיומנויות – עבודת צוות
 • הקניית כלי ניהול מתקדמים
 • אינטגרציה ותקשורת פנים ארגונית
 • מוטיבציה והנעה, טיפוח גאוות היחידה
 • אינטליגנציה רגשית
 • הורות וקריירה – הדילמות ויצירת האיזון
 • טיפוח מעמד מנהלת הלשכה כ"קו ראשון" של העיריה מול התושב
 • תקשורת בינאישית מול הנהלה וכפיפות
 • חיזוק ממשקי עבודה בין מנהלות הלשכות
 • בניית התדמית האישית (בידול, מיצוב והבטחה)
 • הכרת הכלים המקדמים והמטפחים את מערכות היחסים לעובדת בתפקידה בעירייה

 אבות בית

 • נושאים מרכזים (לדוגמא) עליהם יושמו דגשים במפגשים:
 • מוטיבציה והנעה, טיפוח גאוות היחידה
 • אינטליגנציה רגשית
 • ארגון ותרבות דיווח
 • ניהול זמן
 • מיומנויות ניהוליות
 • מעמד מנהל הצוות
 • תקשורת בינאישית מול הנהלה וצוות העובדים
 • בניית התדמית האישית

סייעות לגננות

 נושאים מרכזים (לדוגמא) שיועברו במפגשים:

 •  הקניית כלים ייעודים
 • מוטיבציה והנעה, טיפוח גאוות התפקיד
 • אינטליגנציה רגשית
 • טיפוח מעמד הסייעת בתפקידה הייחודי, תקשורת בינאישית מול גננת והורים
 • חיזוק שיתוף הפעולה המקצועי עם הגננת
 • בניית התדמית האישית 
 • רכישת כלים פדגוגים לפעילות עם הילדים

 

השתלמויות אנשי הוראה 2017

 סייעות לילדים עם בעיות נפשיות המשולבים במערכת החינוך הרגילה

נושאים מרכזים (לדוגמא) שיועברו במפגשים:

 • הקניית כלים ייעודים
 • מוטיבציה והנעה, טיפוח גאוות היחידה
 • אינטליגנציה רגשית
 • טיפוח מעמד הסייעת בתפקידה הייחודי כמשלבת
 • תקשורת בינאישית מול הנהלה, גננות, מורים והורים
 • חיזוק שיתוף הפעולה המקצועי עם קולגות מקצועיות
 • בניית התדמית האישית  

 צפייה/מעקב ומשוב:

 • משוב ב"זמן אמת" – במהלך הפעילות מוענק למשתתפים משוב מעודד, מקדם ומסכם בהתאמה להתקדמות
 • בשלבי ביניים בפעילויות מוקנה משוב מסכם לפרק המועבר ובמקביל, מועברות תובנות מהפעילות בהתאמה למטרות המוגדרות
 • משוב מסכם ותובנות מוענקים למשתתפים, בסוף המפגש/ים
 • משוב מסכם לעירייה/רשות/ארגון:
 • במהלך הפעילויות נציג החברה צופה, עוקב ומתעד את הפעילויות של המשתתפים כקבוצה וכפרט
 • ייבחנו צרכים ייעודים שיתבקשו ע"י העירייה/הרשות/הארגון
 • סיכום ומשוב מסכם יועבר לעירייה/רשות/ארגון   
השתלמויות לעובדי עיריית פתח תקוה 2017