קורס להקניית כלים לילדי שנה וחצי עד שלוש, באמצעות שימוש בצעצועים ומשחקים

במהלך עשרות שנים צוות "אמות חשיבה", פיתח עשרות רבות של משחקי קופסא דידקטיים, המיועדים לשימוש של ילדים בגילאי שנה וחצי עד שלוש. המשחקים שווקו בעשרות מדינות, ושולבו בין השאר במערכות למידה ייעודיות שפותחו, יוצרו ושוקוו ע"י "אמות חשיבה". 

במסגרת ההדרכות המועברות ע"י צוותי ההדרכה של "אמות חשיבה", מוקנים לבעלי, מנהלי ועובדי הפעוטונים, כלים פדגוגים שמטרתם, העמקת הידע על, "המשחק", מטרותיו, שלבי המשחק, יתרונותיו והיכולת לעשות בו שימוש, בהעמקת קשת המיומנויות הנרכשות, בנוסף למטרותיו הבסיסיות, כגון:

  • פיתוח מיומנויות חשיבה
  • פיתוח מיומנויות מוטוריות
  • פיתוח שפתי
  • כישורים חברתיים 

"אמות חשיבה", מציעה ללקוחותיה, התאמות המכווונת לקהלי יעד מגוונים, בהתאם לצרכים ייעודיים.

דוגמא לתכנית למידה במסגרת קורס | 4 מפגשים