TLM – Team leaders meetings

צוות הפיתוח המיומן של "אמות חשיבה" פיתח סדרת מפגשים המיועדים למנהלים/ראשי צוותים בארגונים.

המפגשים מעוצבים סופית בהתאם ליעדי הארגון ואפיוניו הייחודים והפילוח המקצועי שלהם נערך יחד עם הגורמים המעורבים בארגון בהשקה ליעדים.

המודל שזכה להצלחה הרבה ביותר בארגונים, כולל שילובם של המנהלים/ראשי הצוותים עם העובדים במפגשים הנערכים בהמשך למפגשי המנהלים.

מערכות ייעודיות שפותחו ע"י "אמות חשיבה" המיועדות למפגשי מנהלים וראשי צוותים בחברות וארגונים – אירוע מנהלים 2017

מפגשי מנהלים/ראשי צוותים

מטרות על:

 • תפקיד המנהל – מטרות, ניהול, הכרת העובד, התחברות רגשית.
 • הכרת העובד הכפוף למנהל – יכולות אישיות, איתור המכנה המשותף, יעדים.
 • מיומנויות – עבודת צוות, ניהול, התאמה אסטרטגית, חיבור מנהל – עובדים.

הפעילות:

 • פעילות פתיחה – אישי/ היכרות.
 • פעילות קבוצתית – הקשר בין פעילות הפתיחה לתפקידם כמנהלים.
 • ניתוח הפעילות – שיקוף הפעילות ומיקוד בעבודה הניהולית, נקודות חוזק אישיות.
 • פעילות קבוצתית – דגשים על: ניהול, פעילות צוות, שיקוף וניתוח הפעילות ב"זמן אמת".
 • פעילות קבוצתית – דגשים על: ניהול, אסטרטגיה, פעילות צוות, חיבור בין מנהל לעובד – שיקוף וניתוח הפעילות ב"זמן אמת".
 • משוב מסכם – משוב ומסקנות.

 התהליך:

 •  הפעילות מבוססת על פעילות בקבוצות.
 • שלב א' – פתיח – פעילות אינדיבידואלית.
 • שלב ב' – המשתתפים פועלים בקבוצות וחוברים יחד לביצוע משימות משותפות תוך כדי הקפדה על מיקומו של המנהל בקבוצה.
 • הרכב הקבוצות במהלך הפעילות משתנה.
פעילות ראשי צוותים באמצעים שפותחו ע"י "אמות חשיבה" במרכז שהוקם ע"י "אמות חשיבה" בטאיוואן

 מפגשי מנהלים/ראשי צוותים בשילוב עובדים

 תובנות, משימות והגדרות מועברות למנהלים/ראשי צוותים לקראת שילוב העובדים במפגשים.

 מטרות על:

 • תפקיד העובד – אמינות, אחריות, מילוי משימות, מסירות, חיבור למטרות 
 • חשיבות והערכה למנהל –  הערכה, שיקולי המנהל מתוך ראייה הוליסטית
 • מיומנויות – התמודדות במצבי לחץ

 פעילות:

 • פעילות פתיחה – אישי/ היכרות
 • פעילות קבוצתית – הקשר בין פעילות הפתיחה לתפקידם כעובדים
 • ניתוח הפעילות – שיקוף הפעילות ומיקוד בעבודה השוטפת
 • פעילות קבוצתית – דגשים על: חשיבות  פעילות בצוות, שיקוף וניתוח הפעילות ב"זמן אמת"
 • פעילות קבוצתית – דגשים על: ניהול זמן, פעילות צוות, כפיפות למנהל – שיקוף וניתוח הפעילות ב"זמן אמת"
 • משוב מסכם – משוב ומסקנות      

התהליך:

 • הפעילות מבוססת על פעילות בקבוצות.
 • שלב א' – פתיח – פעילות אינדיבידואלית.
 • שלב ב' – המשתתפים (מנהלים/ראשי צוותים ועובדים) פועלים בקבוצות וחוברים יחד לביצוע משימות משותפות תוך כדי הקפדה על הדגשים לגביי תפקידם, אחריותם ומיצובם של המנהלים והעובדים  בקבוצה – בארגון.
 • הרכב הקבוצות במהלך הפעילות משתנה.

 אמצעים ייעודים במהלך המפגשים:

 • במהלך הפעילויות נעשה שימוש באמצעים ייעודים ייחודים שפותחו ע"י "אמות חשיבה", הכוללים:
 • אמצעים מוחשיים תלת ממדיים.
 • מצגת אינטראקטיבית מובילה.