נושא המחקר – תרומות המערכות הדידקטיות האינטראקטיביות שפותחו ע"י "אמות חשיבה" על תהליך הלמידה

עורכת המחקר – גב' טל בנימני במסגרת עבודת גמר – לזלי קולג'.

מטרות המחקר – בחינת התרומות של המערכות הדידקטיות המשלבות עזרים מוחשיים ופעילות אינטראקטיבית עם מחשב לעומת שיטות למידה אחרות.

מהלך המחקר – מעקב שנפרש על פני שתי שנות לימוד במוסדות חינוך ובמסגרות חוגים פרטיים. המחקר הקיף קבוצות תלמידים בכיתות גן עד ג' כולל, אשר למדו באמצעות מערכות הלמידה הייעודיות.

שיטות – המחקר כלל מעקב וצפייה על התלמידים בתחומי למידה נבחרים כגון: צבע, גודל, צורות הנדסיות, התמצאות במרחב, מושגים מתמטיים, גוף האדם ועוד. במקביל, נערך מחקר השוואתי על תלמידים מאותה שכבת גיל, אשר למדו באמצעים אחרים את אותם תכנים.

היקף  המחקר הקיף 50 תלמידים מכל שכבת גיל סה"כ 200 תלמידים..

מסקנה – ייחודיות המערכות המשלבות עזרים דידקטיים/משחקים ולומדות בתהליך הלמידה שפותחו ע"י "אמות חשיבה", תורמת יותר מכל שיטה אחרת בהטמעת נושאי הלימוד, מעודדת את פתיחותו של התלמיד להיחשף לחומרים נלמדים חדשים, בהשוואה לכל תהליך למידה קיים.