מחקרים אובייקטיביים שנערכו לבחינת התועלות והתרומות של המערכות האינטראקטיביות והמוצרים שפותחו ע"י "אמות חשיבה"

במהלך השנים, נערכו מחקרים שונים בישראל ובעולם, במטרה לבחון את  יעילותה הייחודית, התועלות והתרומות של שיטת הלמידה שהומצאה ופותחה ע"י "אמות חשיבה", אשר שולבה ויושמה בעשרות סוגי מערכות לחינוך וניהול אינטראקטיביות, במוצרים הביתיים, בסדנאות ובפעילויות החינוכיות המגוונות ששווקו בעשרות מדינות בעולם.

שיטת הלמידה הייחודית

בעידן המודרני נדרש התלמיד בין בהיותו בוגר או צעיר לאינטליגנציה משולבת ברמה גבוהה ביותר, על מנת שיוכל לעשות שימוש מושכל בכמות הידע העצומה המועברת אליו במדיות היקפיות עצומות, על בסיס יום יומי. התלמיד נדרש ליכולת שילוב ושימוש במגוון גדול של מיומנויות, רבות להם נדרש בעבר, במטרה להצליח מחד בעיסוקיו הקיימים או מאידך, ביכולתו להעדיף לעסוק בתחום שיקנה לו עתיד אתגרי, מעניין ומבטיח.

על-מנת להימנות עם עילית המצליחנים, התלמיד נדרש להפגין ולבטא את יצירתיותו, בשילוב תובנות נרכשות, וכן את מגוון המיומנויות הנטועות בו מיום היוולדו.

שינון חומרי לימוד ולמידה ממוקדת אין בהם די.

בבסיס הרציונל של שיטת הלמידה שפותחה ע"י "אמות חשיבה",  מושם דגש על העצמת האינטליגנציה הרב שכבתית ותגבור המצוינות של התלמיד הן מהיבט אישי והן מהיבט קבוצתי. השיטה החדשנית מרובת הערוצים, משלבת אמצעים ייעודים מוחשיים פדגוגיים שפותחו במהלך שנים ארוכות עם אמצעים טכנולוגיים מגוונים הכוללים, מערכות מחשב אינטראקטיביות.

סביבת הלמידה מטמיעה בתלמידים גישות חשיבה פתוחות, עצמאיות ויצירתיות במרכזן המוטיב המדגיש את המדדים והצרכים האינדיבידואליים של כל תלמיד.

התהליך בפעילות באמצעות המערכות האינטראקטיביות מקנה לתלמיד סביבה מבוקרת הוליסטית המפגישה אותו במסלול לימודי מתמשך בדרכים מקוריות, תהליך המופרה מפעילות קבוצתית באמצעות כלים ואמצעים התורמים להעצמת האינטליגנציות המובחנות, עידוד היוזמה ותגבור המצוינות האישית.

תוכנית הלמידה הרב-חושית משלבת אמצעים טכנולוגיים בלעדיים ואמצעי המחשה ייעודים ומיישמת שיטות למידה וניסוי אשר פותחו בהתאם לצורכי התלמידים. הפעילות שופעת  במשימות מפולחות נשלטות ובאתגרים המצריכים, שימוש במיומנויות מגוונות אישיות וקבוצתיות, בתמהיל מבוקר ומדוד התורם להפריה הדדית בין התלמידים לבין עצמם בסביבת פעילות היוצרת חוויה מעשירה ומרתקת.

הַדגשים בשיטת הלמידה שפותחה ע"י "אמות חשיבה" מכוּונים לחיזוקן והעמקתן של המיומנויות החיוניות, הנרכשות על-ידי התלמיד בתהליך הלמידה, ואשר תתרומנה להתפתחותו הקוגניטיבית, לפיתוח סקרנותו, להרחבת תחומי העניין שלו, לפיתוח כישוריו היצירתיים ולהרחבת מגוון יכולותיו בכל תחומי  עיסוקו, ובעיקר להעצמת הפוטנציאל האישי הטמון בכל תלמיד ותלמיד.

תוצאות המחקרים מצביעות על, ההשפעה החיובית העצומה של ייחודיות שיטת הלמידה על המשתמשים לעומת כל שיטה מקבילה ובדגש על תרומתה ברכישת כלים נחוצים, פיתוח מוטיבציה ותרומה להצלחה רוחבית בכל מקצועות הלמידה.

מחקרים