פתרונות לחוברת 2 עמוד 2  أجوبة كراس 2 صفحة 2

פתרונות לחוברת 2 עמוד 5  أجوبة كراس 2 صفحة 5

פתרונות לחוברת 2 עמוד 7   أجوبة كراس 2 صفحة 7

פתרונות לחוברת 2 עמוד 15   أجوبة كراس 2 صفحة 15