צוות "אמות חשיבה" הוביל פרוייקט ייחודי "השואה בראי הזמן עבר הווה ועתיד".

אירועי השואה והגבורה של העם היהודי טבעו חותמם בהיסטוריה הלאומית שלו והשפיעו על עיצוב דמותו.

בעשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל, כאשר המאורעות שהתרחשו היו קרובים כרונולוגית-היסטורית הזיכרונות היו טריים, כואבים ומוחשיים. האנשים שעברו את השואה ושרדו אותה, הסתובבו וחיו בינינו. שמענו את סיפוריהם, התחברנו לזיכרונותיהם, למדנו את קורותיהם, הזדעזענו נחרדנו .

מטרת הפרויקט " "השואה בראי הזמן עבר הווה ועתיד" הינה הצגת הנושא בפרספקטיבה של הזמן שחלף תוך כדי שימור העובדות ההיסטוריות וההשלכות הנובעות מהאסון שפקד את העם היהודי, עד להקמת מדינת ישראל, בפניי הדור הצעיר בארץ ובעולם באמצעות אמצעים אטרקטיביים, מעניינים ומאתגרים, באופני למידה והדרכה חדשניים.

שקופית1 שקופית2 שקופית3 שקופית4 שקופית5 שקופית6 שקופית7 שקופית8 שקופית9 שקופית10 שקופית11 שקופית12