ד"ר יוסי איתן – יועץ פדגוגי

משרד החינוך והתרבות – מדינת ישראל

Emblem_of_Israel.svg

"מנקודת ראות פדגוגית חינוכית, אין ספק שביקור במרכז וההתנסות בו מזמנים לתלמידים חוויה לימודית משמעותית ורבת עוצה שאינה מוכרת להם כמעט משום מסגרת לימודית אחרת הדבר בא לידי ביטוי החל בעיצוב האסתטי והמקצועי של המתקנים והאביזרים, דרך החשיפה לאתר קסום ועתיר גירויים והרפתקאות, דרך המפגש עם סיבבה לימודית עתירת טכנלוגיה, עשירה באתגרים הדורשים שימוש באינטליגנציות וכישורים מגוונים ומספקת משוב מיידי ומדויק על כל ביצוע. כמו כן ניתן להתרשם מהתבוננות במהלך הפעילות של התלמידים במרכז ממידת העצמאות הרבה שהם נדרשים ויכולים להפעיל בביצוע חלק גדול מהמשימות ומהתחושה האמיתית של שליטה ובקרה עצמית המתלווה אליה כל זאת מתבצע במידה מינימלית של תחרותיות ולחץ הנובעים מהשוואת הישגים.

כל אלה באים לידי ביטוי האווירה הנעימה הונינוחה השוררת לכל אורל הפעילות, במידה הרבה של שיתוף הפעולה וההתלהבות של התלמידים (גם בביקור שני או שלישי במרכז) בהעדר כמעט מוחלט של הפרעות או בעיות משמעת ובמשוב חיובי של התלמידים ומוריהם בסוף הפעילות".

סיכום חוות הדעת

"המרכז הוירטואלי מהווה דוגמה יוצאת דופן ומרשימה לסביבה לימודית אלטרנטיבית המאפשרת למידה, תרגול, אימון והפנמה של עקרונות וכללים בתחום החינוך לזהירות ובטיחות בדרכים. הלמידה המתרחשת במרכז כוללת שלושה מרכיבים מרכזיים : ידע, עמדתו והתנהגות וזאת תוך כדי חיזוק הכבוד והיחס הרציני לתחום, בכך יש למרכז תרומה משמעותית וייחודית ללמידה בתחום ונראה כי שילובו במערך התוכניות והפעילויות של החינוך לזהירות ובטיחות בדרכים הוא חיזוק ותוספת חשובים".