גב' אהובה תשבי

 מנהלת המחלקה לגני ילדים

עיריית רמת גן

רמת גן

מערכות הלמידה הממוחשבות שהוכנסו ל – 72 כיתות גני חובה בר"ג של חברת "אמות חשיבה", פועלות בהצלחה מרובה וזוכות לשבחים רבים.

צוות הפיקוח מטעם משרד החינוך בראשותה של המפקחת הגב' מלכה שולמן, מציין בהבלטה שהבחירה במערכות של "אמות חשיבה" מצעידה את מערכת הלימוד בגני הילדים בר"ג לעידן טכנולוגי עתידי.

הגננות והצוותים הנוספים, מדגישים פעם אחר את רמת הליווי וההדרכה של "אמות חשיבה".

בביקורים שאני עורכת בגנים בליווי מכובדים ההתמקדות כולה נעשית סביב הפעילות במערכת הלימודית הממוחשבת של "אמות חשיבה". המבקרים מופתעים לגלות שהשיטה המיוחדת המשלבת עזרים ולומדות תורמת לתלמידים כבר בגיל הרך, חשיפה למרחב תחומי למידה רחבים ביותר ומחזקים את תפיסותיהם לגביי נושאים חשובים כהכנה מעולה לקראת בית הספר.

מברכת אתכם בהמשך עשייה פורה ומועילה!